Malisin ang no marriage rule ng SSS

June 25, 2022 Magi Gunigundo 70 views

KAMAKAILAN, isang biyudang SSS benepisyaryo natumatanggap ng monthly death benefits ang sumangguni saakin bunsod ng pangamba sa banta ng partido ng kanyangnasirang asawa na isusumbong siya sa SSS para mawalaang pensyon kung di niya tutuldukan ang kanyang relasyonsa manliligaw na nag-aayang magpakasal na sila. Nabuotuloy ang tanong: ang isang biyuda o biyudo ng SSS member ay kailangan bang manatili at magtiis mag- isahabang buhay para hindi matigil ang tinatanggap nabenepisyo mula sa SSS?

Ayon sa SSS Office Order No. 2010-013, a “surviving spouse” who re-marries or who enters into a “live-in” relationship with another person is disqualified from receiving the monthly death benefit. Pinaliwanag ni SSS Member Communications and Assistance Department manager Fernando Nicolas na “Ang SSS po ay isang social insurance so ang sinusuportahan namin, ang binibigyannamin ng tulong ay ‘yung mga naka-depende doon samiyembrong namatay,” (Will your SSS Pension be cut off if you remarry or have a new partner? DECEMBER 19,2017 Will your SSS Pension be cut off if you remarry or have a new partner? – SSS Answers

Will your SSS Pension be cut off if you remarry or have a new partner? – SSS Answers

One of the benefits that the Philippine Social Security System provides is the Death Benefit. Death Benefit is a cash benefit paid either in monthly pension or lump sum to the beneficiaries of a deceased SSS member. Teresita Cahulao, a beneficiary of

[ huli kong nabasa noon Hunyo20,2022]

Napaka- Confucian ng praktis na ito ng SSS – masamaang tingin sa isang biyuda ng SSS member na mag-aasawamuli. Hindi nalalayo sa tradisyon ng mga Hindu na pinipilitng partido ng namatay na magpatiwakal ang biyuda sapamamagitan ng pagtalon sa apoy na lumalamon sabangkay ng asawa sa India para daw may magsilbi sayumaong asawa sa kabilang buhay. Di ba ang sabi sasumpaan sa altar ng mga Katoliko na ang pagsasamabilang mag-asawa ay hanggang paghiwalayin ngkamatayan lamang? At talagang nakakalungkot sapagkatginawa pa itong batas noon 2018 (Seksyon 8 (k) RA 11199 o ang Social Security Act ng taon 2018) na may kaakibat naparusa na naghihintay sa kanya kung sakaling umibig muliat mag-asawa na kanyang karapatan bilang isang tao( Seksyon 11,Artikulo II, 1987 Konstitusyon) .

Bilang tagapagturo ng Persons and Family law, ako ay naniniwala na ang no marriage rule ng SSS para sa biyudoat biyuda ng SSS members ay lumalabag sa 1987Konstitusyon at sa Family Code ng Pilipinas. Higit pa rito, hinihikayat nito ang paglilihim ng “live-in” relasyon ngmga biyuda at biyudo na sumasabotahe sa institusyon ngkasal na pinangangalagaan at itinataguyod ngKonstitusyon.

Maliwanag ang sinasaad ng Seksyon 1 at 2 ng Artikulo XV ng 1987 Konstitusyon: ang pamilya ang pundasyon ng atingbansa at ang kasal ,na isang di malalabag na institusyongpanlipunan, ang pundasyon ng pamilya na dapatpangalagaan ng Estado.

Dahil dito maraming beses ng winasak

AUTHOR PROFILE