Joey Sarte Salceda

Salceda pinuri si PRRD sa paglagda ng PSA

March 23, 2022 People's Tonight 555 views

PINURI ni House Ways and Means Committee Chairman, Albay Rep. Joey Sarte Salceda, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte (PRRD) sa pagladga at pagsasabatas niya kamakailan sa inamyendahang Public Service Act (PSA) na kapalit ng 85-taon nang Commonwealth Act No. 146, at inaasahang aakit ng maraming dayuhang pamumuhunan sa bansa.

Ayon kay Salceda na siyang pangunahing may-akda ng ayendadong batas sa Kamara, papayagan na ng bagong PSA ang 100 porsiyentong pamumuhunan ng dayuhang kapital sa ilang sektor ng ekonomiya na sadyang mahalaga sa pangmadlang kagalingan ng mga Pilipino, at pupuno sa kakulangan sa pamumuhunan sa bansa.

“Ito ang pinakamalapit nating solusyon sa bagal ng pag-unlad ng ating bansa bunga ng sobrang higpit na pagbawal sa dayuhang pamumuhunan sa ilalim ng 1987 Saligang Batas,” paliwanag ni Salceda.

Gayunpaman, mananatiling bawal ang dayuhang puhunan sa ilang sektor gaya ng pamamahagi ng elektrisidad, linya ng tubig at “sewerage”, mga produktong petrolyo, at linya ng pangpublikong sasakyan.

“Sadyang mahalaga ang mga amyenda sa PSA para makabangon ang lugmok nating ekonomiya, lalo na ngayong nakabaon tayo sa pagkakautang bunga ng pandemiyang COVID-19. Kailangan talaga natin ng ibang pagkukunan ng gagastahing salapi para sa mga pampublikong mga proyekto kaya makakatulong sa atin ang dayuhang kapital,” dagdag na paliwanag ni Salceda na isang kilalang ekonomista.

“Bago naamyendayahan ang ating PSA, [Ang] Pilipinas ang tanging bansang nagbabawal sa mga dayuhang puhunan batay sa implikasyon. Basta inakala natin na lahat ng proyektong ‘public services’ ay ‘public utilities.’ Sa ating Saligang Batas, nililimitahan lamang ang dayuhang puhunan sa ‘public utilities’ at hindi kasama ang ‘public services,’” dagdag niyang paliwanag.

Binigyang diin ni Salceda na ang mga amyenda sa PSA ay magiging daan ng pagdagsa ng malalaking dayuhang pamumuhunan ang paglikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Inaasahan niyang aakit ang mga amyenda ng mga P299 bilyong dayuhang puhunan sa susunod na limang taon.

“Bakit nga ba inaakit at binabayaran ng higit na halaga ang mga manggagawa nating OFW (overseas Filipino workers) sa ibang bansa? Ito ay dahil mayroon silang puhunan para sa kanilang pag-unlad. Sa ibang bansa, ang mga OFW natin ay gumagawa ng mga pampublikong paglilingkod na pinupunduhan ng dayuhang puhunan. Bakit hindi na lang natin papasukin sa Pilipinas ang dayuhang pamumuhunan at hayaan itong punduhan ang mga sarili nating manggagawa sa pagpapasulong sa ating bansa?” patanong niyang dagdag na paliwanag.

Ayon sa ekonomistang mambabatas, sa pamamagitan ng mga amyenda sa PSA, malilikha ang maraming trabaho sa telecommunications, heavy transport at iba pang sektor ng public services bunga ng pagdagsa ng dayuhang pamumuhunan na aakit din sa mga manggagawang Pinoy na manatili na lamang sa bansa at huwag nang iwanan ang mga pamilya nila.

Binigyan din niya ng diin na ang pangunahing benipisyong pang-ekonomiya ng mga amyenda sa PSA ay ang likha nitong kapani-paniwalang banta ng kumpetisyon para sa mga lokal na namumuhunan mula sa dayuhang puhunan na makatutulong sa pagpigil sa mga monopolyo at oligopolyo, at lalong sikaping maging mahusay at mabisa ang kanilang serbisyo.

Ayon kay Salceda, ang kumpetisyon ay nagbubunga ng higit na mababang presyo ng mga serbisyo at bilihin, at kung maniningil ng labis sa takdang rata ang mga public utilities and services, maaaring ipasauli sa publiko ang sobra nilang singil o kaya pagmultahin sila, gaya ng hangad ng bagong PSA.

AUTHOR PROFILE