Cross

SCANDAL TO ROCK BIG CHURCH

May 25, 2023 People's Journal 213 views

A scandal is poised to unfold before the public’s eye involving the “offering of young and beautiful women” to the leader of a religious organization.

This has been a source of extreme disappointment for a long-time member of the church, who was disillusioned at the seemingly institutionalized ritual of offering women to this pastor that has been going on for a long time.

“Nahihinog na ang scandal sa simbahan lalo’t isang insider na ang sobrang dismayado sa pag-aalay ng mga batang babae. Isang open secret na ito doon,” narrated the trusted source.

According to the source, the parents can do nothing to prevent these offerings of their children to the pastor as they sincerely believe it is a part of the practice of their faith, as refusal will deny them entry into heaven or eternal life.

“Iyan ang ipinapain, ang pagpasok sa kaharian ng langit kapalit ng puri at dangal,” said the source.

The source added that many disapprove of this practice, but are unable to do anything to stop these occurrences.

“Noon pa man ay may mga pumapalag na kaya lamang nagbubulag-bulagan sila dahil sa sinasabing malakas na impluwensiya ng kanilang lider,” the source said.

“Siyempre marami rin talagang natatakot na lumabas upang ilantad ang katotohanan sa hindi magandang gawain ng kanilang lider.”

AUTHOR PROFILE