Default Thumbnail

Legal Education Renaissance

March 18, 2023 Magi Gunigundo 383 views

Magi GunigundoPUMIPIHIT na ang mga unibersidad sa Amerika bilang tugon sa 1992 McCrate Report na tinukoy ang mga kahinaan ng sistema ng pagtuturo ng batas. Sa wakas, binigyan ng kaukulang aksyon ang mga rekomendasyon para baguhin ang kurikulum at bigyan diin ang halagang “apprenticeship” sa pagsasanay ng mgaestudyante ng batas na magiging abogadongmapagkakatiwalaan ng buhay, kalayaan at ari-arian ng kanilang mga kliyente. Dito sa Pilipinas, pinapatupad na rin ang bagong kurikulum na aprubado ng Legal Education Board (Memo Order No. 24 series of 2021) at akma sa hakbang ng Korte Suprema na baguhin ang sinasaklaw ng mga Bar subjects. Bahagi ako ng “Legal Education Renaissance” na ito.

Bilang guro ng batas sa mga panahong ito na tinaguriang 4th industrial revolution, simple lang ang aking pilosopiya sa pagtuturo: 1) hindi ako nakatayo sa pedestal bilang pantas na eksklusibong pinagdadaluyan ng agos ng karunungan dahil madaling magdownload sainternet ng mga kaso at mga artikulo tungkol sa mga konsepto ng batas kahit galing pa ito sa Amerika; at kung mayroon man akong sinasalin na kaalaman, ito ay bilang tagatulong para madali ang pag-unawa ng estudyante paano ito gagamitin sa paglutas sa mga problemang hinaharap sa tunay na buhay; at kinikilala natin na ang mga estudyante ng batas ay may bitbit na mga indibidwal na karanasan na nagbibigay sakanya ng perspektibo na maaaring iba sa akin at sa mga kaklase niya; 2) mas maramin natutuhan at natatandaan ang estudyantengnasisiyahan magbuklat ng libro dahil may silbi at saysay sa kanyang buhay ang pinag-aaralan kesa sa isang estudyanteng balisa dahil sa tensiyon at “stress” buhat sa isang gurong daig pa sa bagsik si Prof Charles Kingsfield ng Paper Chase. Ang katamtamang tensiyon ay nakakatulong sa estudyante subalit ang sobrang tensiyon ay maaaring magbunga ng depresyon at iba pang isyu ng mental health. Ang mga kaso sa syllabus ko ay inatas na ng maaga ng masipag kong class beadle sa MLQU para makapaghanda ang mga estudyanteng tatalakay nito sa klase. Wala tayong mga estudyanteng pinagpipiring ng mata sa resitasyon;3. ipagganyak ang lahat ng estudyante- ang mga matalino sa eksamen at resistasyon ay maaaring bumalik sa alma mater para magturo subalit ang kulelat sa klase pero magaling makitungo sa kliyente ay babalik para maghandog ng iskolarship o gusali o professorial chair.

Maliban pa sa tanungan ni Socrates at Langdellian case method, nagbibigay din ako ng group activity at field work sapagkat maraming matututuhan sa labas ng zoom classroom. Panay maiikling pagsusulit ang haharapin ng aking estudyante sa apat na klase ng mga depektibong kontrata, quasi-contracts, natural obligations, sales at konsepto ng estoppel na hinango ng Code Commission sa mga Amerikano. Ang pag-aaral ng batas ay “cumulative” at “integrative” at hindi ito “granular” at “segregated” (pitak na itonoon Enero 16,2021). Ibig sabihin, ang mga sekyon ng Civil Code ay may kaugnayan sa ibapang sekyon na nasa ibang yugto, titulo at aklat

AUTHOR PROFILE