Ritmo ng pananagutan sa ETEA

August 13, 2022 Magi Gunigundo 270 views

Magi GunigundoDAHIL abala ang halos lahat ng tao sa paparating na halalan, hindi napansin ng sambayanan ang paglabas noon Abril 27, 2022 ng Excellence in Teacher Education Act (ETEA) o RA 11713 na inamyendahan ang Teacher Education Council Act (TEC) o RA 7784. Mula pa 2017, kasama na po ako sa grupo ng mga edukador na nagmamahal sa bansa (PNU, RCTQ, 170+Talaytayan, COCOPEA, PASUC) na aktibong kumilos para maiayos ang sabog na takbo ng mga ahensiya ng pamahalaan sa pagbibigay ng edukasyon upang maiangat ang kahusayan sa pagtuturo. Pagkaraan ng 5 taon, nagbunga rin ang aming pinaghirapan.

Kinikilala ng ETEA na ang pinakasusi sa pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon ay ang tamang kasanayan, karanasan at abilidad ng mga titser at school leaders. Bago pa lumabas ang Hulyo 2022 ulat ng World Bank na nagsasabing malala ang “ learning poverty” ng Pilipinas , alam na natin na ang pag-aayos ng kalibre ng pagtuturo ang konkreto at mabisang paraan para mabago ang pagiging kulelat ng bansa sa nakaraang pandaigdigang pagsusuri ng Program for International Student Assessment, Southeast Asia Primary Learning Matrix, at Trends in International Mathematics and Science Study.

Ang unang problemang sosolusyunan ng ETEA ay ang kalibre ng mga gradweyt ng senior high school na kukuha ng kursong edukasyon sa kolehiyo. Karamihan ng matatalino ay medisina, engineering , accounting , law, nursing ang kadalasan kurso na kinukuha nila. Para mahikayat ang mga matatalino na kumuha ng edukasyon , itinatag ang Teacher Education Scholarship Program (TESP) na pamamahalaan ng UniFast Board sa ilalim ng CHED. Kapag TESP iskolar ka, hindi mo na iintindihin ang matrikula, uniporme, mga libro at iba pang materyales sa pag-aaral, bayad sa dormitoryo o boarding house, gastos sa thesis/disertasyon, board exam expenses at LET fees. Ang TESP ay hindi lang para sa mga mag-aaral ng edukasyon, kaya pati mga guro na gustong mag Masters o Doctorate ay maaari din maging iskolar ng programa. Gagawa rin ang TEC ng naaangkop na admission test para masala ang mga gustong kumuha ng kursong edukasyon sa kolehiyo upang mawala ang palagay na para sa mga mapurol ang ulo ang kursong ito.

Ang pangalawang problemang aayusin ng ETEA ang kawalan ng pagkakatugma ng professional standards ng DepEd sa kurikulum ng TEI at sa mga tinatanong ng LET. Gagamitin na ang professional standards bilang panukat ng Dep Ed sa mga tatanggapin sa serbisyo na mga titser, at sa kanilang promosyon sa serbisyo, at kasali rin dito ang mga school leaders tulad ng mga head teacher, department head teacher, principal, assistant principal at schools division superintendent. Ang mga TEI ay gagabayan ng mga Teacher Education Centers of Excellence na pinili ng TEC at pangangasiwaan at papatnubayan ng CHED sa mga rehiyon at probinsya. Ang PRC naman ay obligadong ilabas ang mga tanong at sagot ng LET at magbigay ng analisis ng porsyento ng mga examinees na tama o mali ang sagot sa bawat tanong. Gagamitin ang analisis na ito para masuri kung tama ba ang pagkakabalangkas ng tanong at kung dapat ba itong itinanong.

Pangatlong problemang inaayos ng ETEA ang sabog na programa sa in service training ng mga titser at school leaders sa pribado at pampublikong paaralan sa basic education . Tinataguyod ng batas ang National Educators Academy of the Philippines o NEAP na siyang magsisilbing pangunahing tagapagsanay ng Dep Ed sa mga guro na nasa serbisyo. Magkakaroon ng permanenteng dekano at faculty ang NEAP na magdedesenyo ng pagsasanay sa mga guro at school leaders sa serbisyo.

Ang pang-apat na problema na aayusin ng ETEA ang mahinang kolaborasyon ng lahat ng sektor sa edukasyon. Pinalawak ang komposisyon ng TEC ngayon, at inilatag ng batas ang mga pananagutan ng mga ahensiya ng pamahalaan para mahinto na ang nakagawian na kanya kanyang galaw at walang pakialaman sa kanya kanyang kaharian ang Dep Ed, Tesda, CHED, at PRC . Ang TEC ay inatasan magbalangkas ng Education Roadmap sa loob ng tatlong taon mula 2022 na magiging bahagi ng National Human Resources Development plan ng Pilipinas.

Matagal nang sakit ng Pamahalaan ang pulpol na pagpapatupad ng magandang patakaran kaya tuloy hindi mawala-wala ang mga problema ng bayan. Nagtagumpay tayong maipasok sa ETEA ang ritmo ng pananagutan ng bawat “stakeholder” sa edukasyon. Ito ang isa sa 4 Disciplines of Execution nila McChesney, Covey at Huling. Alang alang sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino, sana ay maipatupad ng maayos ang batas na ito.

AUTHOR PROFILE