Default Thumbnail

Gayahin si Cookie Monster

December 26, 2021 Magi Gunigundo 690 views

Magi GunigundoANG isang tao na may abilidad na magpigil sa sarili upang sadyang antalain ang kasiyahan para makuha ang isang mas maganda , mas mainam, at mas mataas na uri ng kasiyahan sa hinaharap ay nagkakamit ng masaya at maginhawang buhay at tunay na kapakipakinabang sa kanyang pamilya at sa ating lipunan.

Sa loob ng mahigit 40 taon, si Cookie Monster ng Sesame Street , na ang papel sa buhay ay lumamon ng cookies , ay walang abilidad na magpigil sa sarili na lantakan ang paborito niyang kainin. Subalit noon 2014, bigla siyang nagpakita ng pagtitimpi sa sarili dahil sa kanyang naisin na sumali sa “Cookie Connoisseurs Club,” at para magawa iyon kailangan niyang matutunan kung paano kontrolin ang sarili sa paligid ng cookies. Pinalabas ng Sesame Street ang mga bagong istratehiya at diskarte ni Cookie Monster upang makapagpigil sa sarili sa pagkain ng cookies nang dahan-dahan.

Ang yugtong ito sa Sesame Street ay nakakatawa at nakakaaliw, ngunit ang pangunahing layunin nito ay ituro na mahalaga ang abilidad na magpigil sa sarili na batay sa seryosong agham : ang MARSHMALLOW TEST na nagsimula noong huling bahagi ng dekada 60’s ni psychologist Walter Mischel, PhD. May isang masarap na marshmallow sa harap ng bata na 4 taon gulang at binigyan siya ng laya na pumili sa alin sa dalawa: patunugin ang kalembang para tawagin ang bantay na bumalik sa silid at ng makain na ang isang marshmallow o di kaya ay hintayin na bumalik ng kusa ang bantay sa silid ( na inaabot ng 15 minuto) upang makuha ng bata ang pabuya, dahil pasensiyoso siyang naghintay, para dalawang marshmallow ang makakain niya. Lumabas sa pagsusuri na ang mga bata sa murang gulang pa lang, ay maaaring magpigil ng sarili . Hindi nagtapos ang eksperimento sapagkat sinubaybayan ng pangkat ni Dr. Mischel ang buhay ng mga 4 na taong gulang sa kanilang pagdadalaga at pagbibinata hanggang sa umabot sila sa hustong edad at nagkapamilya na. Sa katunayan, patuloy pa rin hanggang ngayon ang pagkalap ng impormasyon sa mga nagaganap sa buhay ng mga batang ito. Lumabas sa pagsasaliksik na ang mga bata na nagpamalas ng pagpipigil sa sarili ay mas mataas ang naging SAT score, mas malusog dahil mababa ang body mass index nila, at hindi nalulong sa droga. Ngunit binigyan diin ni Dr Mischel na ang abilidad ng isang bata na mag antala ng kasiyahan ay hindi garantiya na magtatagumpay siya sa kanyang pagtanda at ang bata na walang abilidad pang mag antala ng kasiyahan ay bigo na sa kanyang pagtanda.Sa halip, ang mabuting balita ay ang mga estratehiya na ginamit ng matagumpay na mga preschooler ay maaaring ituro sa lahat ng tao sa anomang edad. Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng “executive function” at mga diskarte sa pagpipigil sa sarili, mapapabuti nating lahat ang ating kakayahang makamit ang ating mga layunin.

Sinabi ni Dr. Mischel sa kanyang libro, “The Marshmallow Test: Mastering Self-Control,” na dapat mabuo sa isipan ng bata na malaya siyang pumili na kumain o hindi kumain ng marshmallow, at batid niya na sulit maghintay para sa mas mainam na kapalit sa pag antala ng kasiyahan.Hindi ibig sabihin nito na dapat gugulin mo ang iyong buong buhay sa pagpipigil sa sarili. Ang isang buhay na puro pagpipigil sa sarili ay maaaring maging kasing lungkot ng isang buhay na walang anumang pagpipigil sa sarili. Ngunit nangangahulugan ito na kailangan mong magkaroon ng mga kasanayan kasama ang pagganyak kung nais mong masulit ang iyong mga pagkakataon sa buhay.

Pinaliwanag din ni Mischel na nagpasya siyang magsaliksik sa mga tanong kung paano matututuhan ang pagpipigil sa sarili, kung paano ito natural na umuunlad, at kung ano ang maaari nating gawin upang madagdagan ito sa ating mga anak o sa ating sarili. At nag-ugat ang lahat ng ito sa kuwento ng paglaban sa tukso — ang kuwento nina Adan at Eba sa Halamanan ng Eden, kaya’t isinilang ang marshmallow test.

Sa ating pagdalo sa mga piging , re-union, party at simpleng salu-salo, ating gayahin si Cookie Monster na natutong magpigil sa sarili sa paglamon ng kanyang mga cookies. Kailangan pa nating bumoto sa darating na Mayo.

Isang MAGINHAWANG BAGONG TAON SA ATING LAHAT!!!

AUTHOR PROFILE