Default Thumbnail

3rd dose ng AstraZeneca COVID-19 vaccine pinataas tugon ng antibody laban sa Omicron

January 15, 2022 People's Tonight 366 views

SINUSUPORTAHAN ng bagong datos na gamitin ang AstraZeneca COVID-19 Vaccine bilang ikatlong dose o booster.

3rd dose ng AstraZeneca Covid-19 Vaccine pinataas ang tugon ng antibody laban sa Beta, Delta, Alpha at Gamma variants ayon sa datos ng patuloy na pagsusuri.

Lumabas sa isang naunang pagsusuri sa kaligtasan at immunogenicity na ang AstraZeneca COVID-19 Vaccine bilang BOOSTER/3rd dose, ay nagpapataas ng immune response o panlaban ng katawan sa Beta, Delta, Alpha at Gamma variants ng SARS Cov-2.

Sa isang hiwalay na pagsusuri, lumabas sa isang trial na tumaas din ang tugon ng antibody laban sa Omicron variant, matapos makatanggap ng BOOSTER shot o 3rd dose ng AstraZeneca COVID-19 Vaccine.

Ito ay naobserbahan sa mga taong nabakunahan ng AstraZeneca Covid-19 Vaccine bilang 3rd dose/BOOSTER na may primary dose ng mRNA.

Naobserbahan din ito sa mga taong nabakunahan ng AstraZeneca Covid-19 Vaccine bilang 3rd dose/BOOSTER na may primary dose ng AstraZeneca.

Napataas din ng AstraZeneca Covid-19 Vaccine 3rd dose o BOOSTER ang antibody ng mga nakatanggap ng 1st at 2nd dose ng Sinovac (CoronaVac), base sa isang hiwalay na Phase IV trial na nakalathala sa The Lancet. 1

Ang mga datos na ito mula sa patuloy na pag-aaral ay sumusuporta na gamiting BOOSTER shot o 3rd dose ang AstraZeneca Covid-19 Vaccine anuman ang brand ng natanggap na primary dose (1st at 2nd dose). 2,3

Isinusumite ang karagdagang datos na ito sa mga kagawaran ng kalusugan sa buong mundo dahil sa agarang pangangailangan para sa 3rd dose o BOOSTER.

AUTHOR PROFILE