Jehova

2024 Pansirkitong Asambleya ng mga Saksi ni Jehova

April 24, 2024 Jun I. Legaspi 197 views

ANG mga Saksi ni Jehova sa Cavite Circuit No.1 ay magdaraos ng kanilang Pansirkitong Asambleya sa Abril 27, 2024 Sabado, na gaganapin sa Dasmariñas Arena, Lunsod ng Dasmariñas, Cavite. Ang tema ng kanilang asambleya ay: ‘Maghintay kay Jehova Nang May Pananabik’! batay sa Bibliyasa Awit 130:6.

Ang asambleya ay magpapasimula sapamamagitan ng musika sa oras na alas 9:30 ng umaga at magtatapos sa oras na alas 4:15 ng hapon.

Sa umaga, ang sesyon ay pasisimulan ng pahayag na, ‘Maghintay kay Jehova Nang May Pananabik’-Paano?.Susundan ito ng isang simposyum na: ‘Tularan ang mgaNaghintay Nang May Pananabik’.

Tampok sa pang umagang sesyon ang “Pag-aalay at Bautismo”

Sa panghapong sesyon, ang mga dadalo ay makakapakinig ng isang pahayag pangmadla na may pamagat na: ‘Sulit Pa RinBang Maging Matiisin?’.

Ang panghapong simposyum ay may paksang, ‘Hintayin si Jehova’. Ang huling pahayag ay ‘May Gantimpala Para sa Matuwid’.

Dadalo dito ang mahigit na 2,500 mula sa lugar ng Imus at Bacoor.

Inaanyayahan ang publiko na dumalo at makinabang sa mga instruksiyon, mga payo at mga prinsipyo mula sa Bibliyaupang patuloy na magkaroon ng pag asa sa hamon ng buhay .

Walang bayad at walang koleksiyon ang pagdalo sa Asembliyang ito.

AUTHOR PROFILE