Default Thumbnail

Talakayan ng mga Eksperto: Medical Cannabis Legalization

December 19, 2022 People's Tonight 321 views

RobinBAGO matapos ang taon, ikinasa na po natin ang dalawang magkasunod na pagdinig ng ating panukalang batas ukol sa Compassionate Use of Medical Cannabis.

Nagagalak po tayo dahil sa aktibong partisipasyon hindi lamang ng mga kakampi natin sa pagsusulong ng panukala mula sa mga patient-organizations at pribadong sektor, kundi pati na rin ng mga kinatawan mula sa mga pangunahing ahensya ng gobyerno kabilang na ang Department of Interior and Local Government (DILG), Department of Health (DOH), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), Dangerous Drugs Board (DDB) at Food and Drug Administration (FDA).

Patas na pagsusuri at pagtatasa po ng panukalang ang ating pangunahing layunin kaya naman nais nating marinig ang panig ng lahat, umaayon man o hindi sa tunguhin ng batas.

Malinaw po ang posisyon ng DILG na bukas sa diskusyon at debate sa panukala. Gayong nakatuon ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga, batid nila ang pagkakaroon ng progresibong pagbabago kasama na ang therapeutic at compassionate use ng cannabis. Samakatwid, sumusuporta sila sa patas na pagdinig ng usaping ito.

Maganda rin po ang pahayag ng PDEA na sila ay “pro-medical cannabis”. Bilang pangunahing ahensya ng gobyerno na may mandato na siguruhin ang mahusay at epektibong pagpapatupad ng batas ukol sa mapanganib at ilegal na gamot, nakagagalak marinig na sila ay walang oposisyon sa paggamit ng medikal na cannabis hangga’t ito ay pinahintulutan ng batas at may wastong pananggalang laban sa anumang pang-aabuso.

Umaayon po ang pamunuan ng PDEA na may sapat na safeguards ang panukalang batas tulad halimbawa ng pagbibigay sa DDB at ang PDEA ng awtoridad na bumisita o mag-inspeksyon sa buong prosesong kaugnay ng pag-access ng medical cannabis. Ika nga po sa batas, “from seed to sale.”

Ganito rin ang tunguhin ng DDB na nagsabing bukas sila sa konsepto ng medikal na gamit ng cannabis sa pamamahala ng mga medical practitioners sa sangay ng neourology at siyempre pa, sa ilalim ng mahigpit na regulasyon at pagsusubaybay.

Ayon sa DDB, malaki rin ang pagbabagong dulot ng rescheduling ng United Nations Commission on Narcotic Drugs sa cannabis. Ang pag-alis sa Schedule IV ay nangangahulugan na kinikilala ng UN-CND na ang cannabis ay maaaring may potensyal na therapeutic o medicinal value. Dahil dito, mabubuksan ang mas malawak na siyentipikong pananaliksik para sa potensyal ng cannabis sa medikal na gamit.

Bilang karagdagan, nagtatag rin ang DDB ng isang Technical Working Group sa pamamagitan ng Resolution No. 19 para sa tamang pagsusuri ng mga panukalang pag-aaral ng medikal na paggamit ng cannabidiol.

Malugod din po ang ating pagtanggap sa posisyon ng DOH na malinaw na kinikilala ang potensyal para sa medikal na paggamit ng cannabis sa kondisyon na ito ay nasa pharmaceutical form. Naniniwala sila na ito ay magbibigay-daan para sa malawak na pagsusuri ng mga benepisyo at panganib na nauugnay sa paggamit ng halaman pati na rin ang mahigpit na regulasyon ng cannabis sa mga layuning therapeutics lamang.

Higit pa rito, ang medikal na cannabis ay dapat lamang gamitin para sa mga medikal na karamdaman na may malinaw at makabuluhang benepisyo at kaligtasan sa pasyente.

Samantala, ang mga tumututol sa legalisasyon ng cannabis sa bansa tulad ng Philippine Medical Association (PMA) ay naninindigan naman hindi pa kailangan ng isang batas dahil mayroon ng mga pamamaraan upang maka-access ang mga pasyente ng medikal na cannabis. Ang kanilang tinutukoy ay ang aplikasyon para sa Compassionate Special Permit sa ilalim ng Republic Act 9165, upang maka-access ng controlled substance tulad ng cannabis, bilang gamot para sa ilang kondisyong medikal.

Gayunpaman, dapat po nating bigyang-diin na ang problema rito ay hindi lamang ang kumplikadong proseso ng aplikasyon, mahirap din ang pag-access sa cannabis pagkatapos mapagkalooban ang isang pasyente ng Compassionate Special Permit. Ang Cannabis ay hindi legal na makukuha sa Pilipinas, kaya ang mga pasyenteng nabigyan ng permit ay kailangang mag-import nito sa napakataas na halaga.

Makabuluhan ang usapin sa nagdaaang dalawang pagdinig sa Senado. Marami pong mga isyung nasagot at mga katanungang naliwanagan sa bawat panig ng usapin. Sa susunod na pagdinig, titiyakin po nating mas hihimayin ang lahat ng punto para maunawaan ng ating kababayan ang makabuluhang layunin ng panukalang batas na ito. Ni Robin Padilla

AUTHOR PROFILE