Scout mindset

June 5, 2021 Magi Gunigundo 127 views

Magi GunigundoNAKIKIISA ka man sa DDS o Dilawan o di kaya ay bahagi ng mas nakakaraming nasa gitna, dapat mong alalahanin na tayong lahat ay mga Pilipino at nasa mga boto natin nakasalalay ang maginhawang kinabukasan ng ating pamilya at ng susunod na henerasyon. Dahil dito, lalo na ngayon na naglipana ang mapanlinlang na fake news, napakahalaga para sa ating lahat na malaman kung paano makakagawa ng mas mahusay na mga desisyon sa Mayo 9,2022 at sa marami pang bagay.

Ayon sa TED talks ( Agosto 13,2020), ang susi ay nakasalalay sa iyong pag-iisip. Halimbawa, ikaw ay para sa pagpapataw ng parusang kamatayan. Nakatagpo ka ng isang pag-aaral na nagsasabing hindi ito isang mabisang pampigil sa krimen.

Dahil kontra ito sa iyong paniniwala, natural na babatikusin mo ang pag-aaral na ito, at hahanap ka ng mga mali sa pag-aaral na ito ,at babanatan ang kredibilidad ng mga taong nasa likod nito.

Ngunit kung sinusuportahan ng pag-aaral ang iyong posisyon, agad mong tatanggapin ang pananaliksik na napakahusay ng hindi man lang sinuri ang metodolohiya ng pangangalap ng datos at kung may mali sa pagbuo ng mga hinuha batay sa datos na nakalap. Hindi tayo makahulagpos sa paniniwalang baluktot kahit na ito’y giniba na ng impormasyon na walang kinikilingan at may kredibilidad.

Tuloy, kinukunsinti ang mali bilang tama, at ang tama ay mali para makaiwas na masisi, makantiyawan o mapahiya sa unang tinayuang posisyon na sa ating pakiwari ay nagbibigay ng katuturan sa ating sarili. Walang mabubuong mabuting pasya kapag pinanatili nating sarado ang isipan sa mga impormasyon na salungat sa ating posisyon.

Minumungkahi ng TED talks na kailangang panatiliin ang isang “scout mindset” o mapagmanman na pag-iisip. Tinutukoy nito ang pag-iisip na nagmamasid at sinusubukan na makakuha ng isang tumpak na larawan ng katotohanan kahit na iyon ay hindi kanais-nais o hindi maginhawa sa ating unang paniniwala.

Ang layunin ng scout mindset ay magkaroon ng balanse sa pagtingin sa mundo , at pinuputol nito ang impluwensya ng ating pagkiling na pinipilipit at binabaluktot ang ating pagtingin sa tunay na realidad ng ating mundo.

Narito ang tatlong katangian ng isang mapagmanman na kaisipan:

1. Ang pagiging mausisa- nasasabik ka na makaharap ng bagong impormasyon. Naiintriga ka kapag may nahanap ka na salungat sa iyong inaasahan. Mayroon kang kati sa paglutas ng isang palaisipan.

2. Ang pagiging bukas ang isipan- mas malamang na hindi mo masasabi na mahinang klase ang isang tao na nagbago ng kanyang isip sa isang bagay.

3. Ang mga paa ay nakatuntong sa lupa at gumagamit ng sentido komon- ang iyong halaga sa sarili bilang isang tao ay hindi nakatali sa kung gaano ka tama o mali sa isang partikular na paksa. Bukas ka sa pagbabago ng iyong isip, at maaaring aminin ng maluwag sa dibdib, na ang naunang posisyon ay mali. Dahil tao tayong lahat, natural na magkamali. Ang taong nagbago ng isip ay hindi balimbing, masama o bobo. Binibigyan mo ng puwang ang taong magbago ng isip sapagkat maaaring ang impormasyon na tangan niya noon ay kulang , luma na, o di kaya ay mali na sinira ng bagong impormasyon ngayon.

Ang tatlong mga katangiang ito ay hindi tungkol sa kung gaano ka katalino, o kung gaano karami ang iyong nalalaman. Ang mga ito ay tungkol sa nararamdaman mo. Kung talagang nais nating pagbutihin ang ating mga desisyon at hatol bilang mga indibidwal na bahagi ng lipunan, kailangan nating malaman kung paano maging masaya sa halip na umiwas na mapahiya kapag napansin nating maaaring mali tayo sa isang bagay.

Kailangan nating malaman kung paano makaramdam ng intriga sa halip na nagtatanggol kapag nakasalubong natin ang isang bagay na sumasalungat sa ating mga paniniwala. Nais mo bang ipagtanggol ang iyong sariling paniniwala? O hinahangad mong makita ang mundo nang malinaw na malinaw na maaari mong gawin? Ma DDS o Dilawan ka man o nasa gitna, sana ay maunawaan natin lahat na iisa lang ang bughaw na langit na tinitingala nating lahat. Iwaksi ang pagiging panatiko at maging bukas ang isip.

AUTHOR PROFILE