Salceda

Salceda: Mahalaga ang TESDA

June 26, 2021 People's Tonight 759 views

Bilang Kawanihan para sa pagtaas ng antas ng kahusayan at pagsulong ng bansa

ANG pagreorganisa at paglikha sa ‘Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) bilang isang ganap na Kawanihan sa ilalim ng palasyo ay “sadyang mahalaga” para lalong mapataas ang antas ng kahusayan ng mga Pilipino, pag-akit sa mga mamuhunan, paglikha ng trabaho at pagsulong ng bansa.

Ayon kay Albay Rep. Joey Sarte Salceda (Albay ika-2 distrito), ‘House Ways and Means Committee chairman,’ na siyang may-akda ng panukalang batas na naglalayong itaas ang TESDA sa kawanihang antas, isusulong niya ang naturang panukala sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa darating na Hulyo.

Ipinaliwanag ni Salceda, na ‘chairman’ din ng ‘House economic recovery cluster panel,’ na nakikipag-ugnayan siya sa mga ahensiya ng ehekutibo upang tiyakin ang sapat na suportang pundo para sa TESDA. “Makatwiran ang karagdagang gastos dito dahil lubhang makabuluhan ang pakinabangang na idudulot ng hasang kahusayan ng mga Pinoy na ‘magiging daan sa paglikha ng mga bagong industriya,” dagdag niya,

“Marami tayong mga manggagawa ngunit naghahanap ng sapat at higit na kahusayan ang mga dayuhang ‘investors’ para mamuhunan sa ating bansa. At habang ating binubuksan ang bansa sa kanila, kilangang tiyakin nating mayroon nga tayong sapat na mga kahusayan na makakadahdag sa halaga ng mga industriya,” paliwanag niya.

Pinuna ni Salceda na sa maraming pagkakataon, “ang kahusayang taglay ng mga Pinoy ay hindi akma sa kinakailangan ng bagong ekonomiya, kaya dapat ang mga bagong pagsasanay para makasabay tayo sa mga pagbabago at maprotektahan ang kanilang mga trabaho sa mabilis na nagbabagong ‘global economy.’”

Binigyan niya ng diin na tuluyan ng pinatay ng COVID-19 ang maraming industriya. ”Hindi natin mapapakain ang kabayong patay na. Sa mahigit na 200 ginawa kong pakikipag-kunsultahan sa mga industriya kaugnay sa isinabatas na CREATE Act, maliwanag nilang sinabi na ang pinakamalaking usapin o isyung inaalala nila ay kaugnay sa kahusayan at telento ng mga manggagawa,” dagdag niya.

Ang panukalang balangkas ni Salceda ay reorganisahin at “itaas ang antas ng TESDA na maging ganap na Kawanihan na tututok sa pagpapataas ng kahusayan ng mga 50 milyong Pilipino, at gabayan ito ng akmang mga balangkas at panuntunang industriyal, gaya ng CREATE Act, at katukad nitong mga bagong batas.”

Napatunayan na ng TESDA ang kakayahan nitong lumikha ng mga bagong industriya gaya ng matagumpay na ‘agro-industrial and agro-tourism sector’ sa Albay “mula sa wala,” paliwanag ni Salceda. na patuloy na sinusuportahan ang mga ‘local skills training’ ng TESDA sa kanyang lalawigan na pinasimulan nang gubernador siya nito sa loob ng siyam na taon.

“Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa ‘agricultural and agro-tourism infrastructure and skills,’ nakalikha kami ng mga bagong ‘agro-tourism and agro-industrial businesses’ gaya ng mga ‘farm schools, farm-to-table restaurants, and new tourist destinations.’ Ngayon, umaani na kami ng sapat para sa aming mga mamamayan na ang mga presyo ng mga produkto ay napapanatiling mababa, at natutulungan ang mga Albayano sa kanilang pamumuhay,” paliwanag ni Salceda.

“Malaking bahagi nito pagsusumikap at pamumuhunan din ng TESDA sa Albay. Lamang kami sa ‘agro-tourism’ dahil sadyang maganda ang aming lalawigan at mayaman ito sa laakit-akit na mga tanawin. Maaaring magawa rin ang modelo nito sa ibang lalawigang may mga naiiba ring yaman. Natatangi ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng TESDA, kaya karapat-dapat itong likhain at palakasin bilang isang ganap na Kawanihan,” dagdag niyang paliwanag.

Sa kasalukuyan, ang distrito ni Salceda sa Albay ay isa sa masugid na nagpapatupad ng mga proyekto ng TESDA. Nagbibigay ito ng daan-daang mga pagkakataon sa pagsasanay sa ilalim ng ‘Training for Work Scholarship Program (TWSP) ng TESDA.

AUTHOR PROFILE