Robin

Robin: Give add’l benefits to public school teachers

January 27, 2023 PS Jun M. Sarmiento 219 views

IT is high time to end the “abono” situation of public school teachers who have to pay in advance for the needs of their students, out of their own pockets, Senator Robinhood “Robin” C. Padilla said on Friday.

Padilla threw his full support behind proposed measures providing additional benefits and privileges for public school teachers, who he hailed for being “second parents” of young Filipino learners.

This is aside from teachers having to make more sacrifices in fulfilling their duties during elections, he said.

“Pambihira, napakapambihira naman po niyan. Ang kanilang puhunan sa buhay nila, paggising pa lang niyan nasa isip niyan ang mga estudyante na niya. Bago matulog ‘yan iniisip niyan estudyante niya. Aba, abonohin pa natin? Pambihira naman, napakapambihira na po niyan,” he said in his opening statement at the hearing on the matter.

“Lahat talaga na balakid, huwag na natin hayaang dumapo pa sa balikat ng ating mga guro,” he added.

In seeking added benefits for teachers, Padilla pointed out that no less than the Constitution has decreed that education is the top priority of the government’s budget.

“At ako, buong-buo ang suporta sa panukalang ito na di po dapat talaga nag-aabono ang ating mga guro,” Padilla maintained.

Padilla also insists on the need for the government to invest more in education, particularly in teachers who act as the second parent of Filipino students.