Robin

Robin eyes Israel model for medical marijuana in PH

July 13, 2023 PS Jun M. Sarmiento 162 views

SEN. Robinhood “Robin” C. Padilla is eyeing Israel as a model for the Philippines in allowing the use of cannabis (marijuana) strictly for medical purposes, as well as in preventing its misuse or abuse.

Padilla, who chaired Thursday the hearing of the Senate Health Subcommittee tackling Senate Bill 230 (Medical Cannabis Compassionate Access Act), said he gained much insight after he and his technical team visited Israel for a “study tour” last May 1-3.

Saying this Israel has clearest laws and regulations on medical cannabis and with the most comprehensive research, and tough enforcement of laws, Padilla said that learnings into his proposed measure on medical cannabis in the Philippines.

“Kilala po ang Israel bilang isa sa mga bansang mayroong pinaka-maayos at pinaka malinaw na batas at regulasyon sa medical cannabis. Sila rin po ang may pinaka mayabong na pag-aaral at pananaliksik ukol dito. At kung usapin lang din ng law enforcement o pagpapatupad ng batas, wala nang mas hihigpit pa sa Israel. Ang ating nasaliksik sa Israel ay isasama natin sa ating balangkas na batas na tugma din sa pangangailangan ng medical cannabis dito sa atin,” Padilla said.

He said the Israel Ministry of Health and Israeli Medical Cannabis Agency made their study tour very productive, with the Israel Medical Cannabis Agency governing the regulations and permits in the supply chain. He also cited the strict law enforcement procedures in tracking the use of medical cannabis.

Padilla likewise reiterated he is after the use of cannabis only for medical purposes and never for recreational use.

“Ang ating adhikain ay klaro – na ang cannabis na ating pinag-uusapan ngayon ay bilang isang pang-gamot – medikal. At hindi para sa recreational katulad ng nasa The Netherlands at iba pang bansa (Our objective is clear. We are for the use of cannabis for medical purposes, not recreational like in The Netherlands),” he stressed.