Default Thumbnail

Respeto at Pagkilala: Pagtatalaga ng Muslim at IP Cemetery

November 21, 2022 People's Tonight 604 views

RobinSURELY to Allah we belong and to Him we will return.”

Ito po ang sinasaad ng banal na Q’uran ukol sa buhay at kamatayan. Kasabay ng pagkilala sa paglisan sa mundo ng ating mga kapatid na Muslim, binibigyang halaga rin ang sagradong seremonya ng pagluluksa at paglilibing.

Ang isang maqbara o sementeryo ay libingan para sa ating mga lumisang kapatid na Muslim.

Sa ilalim ng Shari’ah (Batas ng Islam), obligasyon na ilibing ang bangkay ng isang mananampalataya sa lalong madaling panahon. Nakapaloob rin po ito sa mga itinuturong ritwal ng Islam. Ang ka-Musliman po ay sumusunod sa Sunna o mga turo ni propeta Mohammad—sumakanya nawa ang kapayapaan—kung saan ang labi ng yumao ay ilalagay sa libingan na nakaharap sa Qibla o sa direksiyon kung saan ang mga Muslim ay humaharap tuwing sila ay nagdarasal.

Sa madaling sabi, tulad ng pagkakaiba-iba ng tradisyon at paniniwala ng maraming Pilipino base sa relihiyon at kinamulatang kultura, ang mga Muslim ay may sinusunod na alituntunin ng pagbibigay pugay sa mga yumao.

Gayunman, batid natin ang hirap na dinadanas ng ating mga kapatid na isakatuparan ang kanilang pananampalataya dahil sa kawalan ng angkop na semeteryong pampubliko na kumikilala sa kanilang kultura at tradisyon. Dahil sa kawalan ng lugar sa mga pampublikong sementeryo sa Kamaynilaan, napipilitan po ang ating mga kapatid na bumalik pa sa kanilang mga probinsiya sa Mindanao upang ilibing ang kanilang yumaong minamahal.

Dama natin ang dagdag na pasakit na ito lalo na para sa ating mga maralitang kapatid na walang kakayahan na muling umuwi sa kanilang mga probinsya upang bigyan ng nararapat at angkop na libing ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay.

Kaya naman po ating sinususog ang panukalang batas bilang 1273 na layong magbigay ng angkop na espasyo para sa libingan ng ating mga kapatid na Muslim at katutubo o indigenous peoples (IPs) sa mga pampublikong sementeryo bilang pagsasaalang-alang ng kanilang sagradong paniniwala.

Nagagalak po tayo na ilan sa ating mga kapuri-puring local executives ay una ng nagbigay halaga sa libingan ng mga Muslim. Ang siyudad ng Maynila, sa ilalim ng noo’y Mayor Isko Moreno ay nagpasinaya ng 2,400-square meter Islamic cemetery at cultural hall sa loob ng Manila South Cemetery sa San Andres. Ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa ilalim ng pagtitimon ni dating Mayor Feliciano Belmonte, Jr. ay nagpursige ring magtayo ng halos tatlong-ektaryang sementeryo kasama si dating Rodriguez Mayor Pedro Cuerpo para sa mga yumaong Muslim residents ng Quezon City at Rodriguez.

Kinikilala rin natin ang adbokasiya ng dating Governor ng Bohol na si Arthur Yap na nagsulong ng pagkakaroon ng espasyo para sa libingan ng mga Muslim sa munisipalidad ng Carmen.

Kahanga-hanga po ang personal na adbokasiya ng ating mga lokal na opisyal para tugunan ang pangangailangan ng ating mga kapatid na IPs at Muslim.

Bilang paglilinaw, hindi po hinahangad ng panukalang ito na magtayo nang espesyal na pampublikong sementeryo na eksklusibo sa mga Muslim at IPs. Ang hangarin po natin dito ay siguruhing makapaglalaan tayo ng espasyo para sa paglilibing sa mga kapatid nating Muslim at katutubo na tumatalima sa kanilang kaibang sagradong paniniwala.

Ang layunin ng panukala batas na magtaguyod ang ating lokal na pamahalaan ng espasyo sa pampublikong sementeryo na sensitibo at bukas sa ibat ibang paniniwala.

Ang ating pong nais ay wastong pagkilala sa pagluluksa, pag-aalaga sa namatay, at paglilibing para sa ating mga kapatid na Muslim, katutubo, at iba pang denominasyon, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng angkop na libingan sa mga pampublikong sementeryo.

Ang ating hiling: respeto at pagkilala sa kapwa Pilipino tungo sa isang mapayapa at inklusibong lipunan.

AUTHOR PROFILE