Pagsasara ng ikalawang semestre

May 22, 2021 Magi Gunigundo 122 views

NAIS kong ibahagi sa inyong lahat ang aking pamamaalam na pananalita sa pagsasara ng ikalawang semestre ng kasalukuyang taon akademiko , na aking binigkas sa English, sa aking mga estudyante sa Tarlac State University School of law noon Huwebes, Mayo 20,2021.

“Napakatamis na kalungkutan na magkita ,sa huling pagkakataon online , ang klase ng Obligations and Contracts ng JD 1B. Sa nakaraang apat na buwan ay magkakasama tayong nagpagod upang suyurin mabuti ang mga ligal na konsepto, prinsipyo at pagpapalagay, kabilang ang nauugnay na jurisprudence, na nasa likod ng tatlong daan at isang artikulo ng Kodigo Sibil tungkol sa Obligasyon at Kontrata.

Masusi nating tinalakay ang pangkalahatang mga probisyon nito, ang likas na katangian at epekto ng mga obligasyon, ang iba`t ibang mga uri ng mga obligasyon tulad ng dalisay at may kondisyon na mga obligasyon, mga obligasyong may takdang panahon para tuparin, mga kahaliling obligasyon, magkasanib at magkakaugnay na mga obligasyon, nahahati at hindi nahahating mga obligasyon at obligasyon na may multa.

Inisa-isa natin ang sari-saring paraan ng pagtatapos ng mga obligasyon sa pamamagitan ng pagbabayad o pagganap nito, ang aplikasyon ng mga pagbabayad, pagbabayad sa pamamagitan ng cession, tender of payment at consignation, pagkawala ng bagay na dapat bayaran o ihatid condonation o remission ng utang, pagkalito o pagsasama ng mga karapatan, bayad at novation;

Nilisa natin kung ano ang Kontrata , ang pangkalahatang mga probisyon nito, mga mahahalagang elemento ng mga kontrata, anyo ng mga kontrata, repormasyon ng mga instrumento, at ang apat na uri ng depektibong kontrata, pati na rin ang estoppel , trust at prescription.

Para sa lahat ng aking pagkakamali at pagkukulang bilang inyong tagapagpadali ng pag-aaral ng batas, humihingi ako ng pasensya sa inyo. Maaaring hindi ako ang pinakamahusay na maestro ng batas sibil , ngunit tiyak na hindi ako ang pinakamasahol. “Sensei ga tokui ja nai, boku wa nigate ja nai.”

Ginawa ko ang aking makakaya upang pagsamahin, makabuo at pagsabayin sa isang madali at maunawaang paraan ang magkakaibang posisyon at komentaryo nina Senator Arturo M. Tolentino, Prof. Elmer T. Rabuya, Prof. Ruben F. Balane, Justice Jose C. Vitug, Atty Joemer C.Perez, Justice Desiderio P Jurado, Atty. Timoteo B. Aquino, Atty. Hector S. De Leon at Atty. Hector M de Leon Jr. at ng Code Commission Report mismo, upang ang lahat ay makakuha ng isang balanse at malalim na pagkaunawa ng mga kulay-abo na espasyo ng obligasyon at kontrata. Parehong inabot nina Tolentino at Balane ang sinaunang panahon ng mga Romano upang maitayo ang perspektibong pinanday ng kasaysayan. Nagbigay sina Perez at Aquino ng isang napaka-komprehensibong balangkas upang madaling maiugnay ang mga artikulong magkakalayo ng pagkakasunod-sunod habang si Rabuya ang nagtustos ng nauugnay at sariwang mga desisyon ng Korte Suprema. Mapalad akong magkaroon ng pambihirang pagkakataon na marinig ng aking tenga at matutunan ang batas mula mismo sa bibig nila Balane, Vitug at maging kay Justice Ricardo Puno Sr. habang nasa law school pa ako at sa aking mga klase sa pagrerepaso sa bar exam. Ang lahat ng kaalamang ito na naipon ko, sinubukan kong ipasa sa klase ng JD 1B sa pamamagitan ng mga tala at balangkas na inihanda ko at nai-post online para pagpistahan ng inyong mga isip.

Sa isang sarbey ng nakaraang mga katanungan sa bar exam sa huling 10 taon na naipon ni Dekano Viviana Martin- Paguirigan , mapapansin na ang pinakapaboritong mga katanungan na nauugnay sa mga obligasyon at kontrata ay tungkol sa mga depektibong kontrata. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit pagkatapos ng midterm exam, ang klase ay hinati sa dalawang pangkat: legal high at hyena. Ito ang nagbigay daan sa mga aktibidad sa pakikipagtulungan na maganap sa pagbalankas ng maigi ng mga kaso at makuha ang mga prinsipyo at dahilan nito sa likod ng rescissible, voidable, unenforceable at void contracts. (Huwag kakalimutan si Pauleen Luna para sa Accion Pauliana, Okay?) Ang pangalawang paboritong mga katanungan ay tungkol sa fortuitous events, at ang mga paraan ng pagtatapos ng mga obligasyon tulad ng tender of payment, consignation, condonation, compensation at novation. Ang prescription, estoppel at trust ay magagamit sa inyong huling tatlong taon ng pag-aaral ng batas. Huwag kalimutan ang 3Rs ng Estoppel at ang CONDOM sa Trust.

Tulad ng sinabi ko sa umpisa, napakatamis na kalungkutan na sabihin ang aking pangwakas na mga payo sa inyong lahat:

1. Palaging maging mabait, kahit na tama ka.

2. Patuloy na matuto, sapagkat kapag huminto ka sa pag-aaral, mag-uumpisa ng mabulok ang iyong katawan at isip.

3. Manatiling may ugat sa lipunan, kilalanin ang mga maliliit na tao sa iyong kapitbahayan at lugar ng trabaho. Panatilihin ang ngiti at isama sila sa araw-araw na pakikipag-usap. Ito ang pinakatiyak na tagahula ng mahabang buhay.

Sa darating na panahon, kung napunta tayo sa magkabilang panig ng isang kontrobersya, maging isang aktwal na kaso sa korte o isang isyu sa sosyo-ekonomikong bagay na apektado ang ating bansa, tandaan ang # 1.

Gusto kong magtagumpay kayong lahat. Hindi ko alintana kung malampasan ninyo ako. Aking karangalan na makita ang inyong bituin na nagniningning ng maliwanag.”

AUTHOR PROFILE