Default Thumbnail

Mahusay na time manager

April 23, 2022 Magi Gunigundo 309 views

Magi GunigundoANG unang linggo ng Enero bawat taon ay tinatawag na National Time Consciousness Week ng RA 10535 o kilala na Philipppine Standard Time (PST)Act na tayo ang pangunahing may akda sa Kongreso. Dahil tayong lahat ay mortal, mahalaga ang bawat sandali ng ating mga buhay,walang oras na dapat aksahin sapagkat walang teknolohiya na makapagbabalik nito. Isang malaking kalapastangan sa kausap ang hindi pagsipot sa takdang oras ng pulong , programa o pagtitipon.

Bilang pangunahing may akda ng PST, malaking kagalakan para sa akin noon 2010 na makatuntong sa guhit ng pandaigdigang Prime Meridian sa yarda ng Royal Observatory sa Greenwich, United Kingdom kung saan ang lahat ng oras sa mundo ay sinusukat sa Longitude “0” ng Transit Circle telescope na nasa Meridian Building ng Royal Observatory. Ang Greenwich Mean Time(GMT) ang batayan ng International Time Zone System. Isa ito sa mga dahilan kaya lalo akong nagsumikap na maisabatas ang panukalang PST.

Sa pamamagitan ng Philippine Standard Time, ang orasan ng lahat ng tanggapan ng pamahalaan , kasama na rito ang oras sa kani-kanilang mga website, ay isa lamang ang kumpas na nakasunod sa network time protocol na pinangangalagaan ng PAGASA Time Service Unit. Ang NTC naman ang siyang magpapatupad nito sa lahat ng istasyon ng telebisyon at radyo sa buong bansa.

Sa pag-synchronize ng mga time keeping device, magkakaroon ng simetriya ang ating bansa, na kumikilos bilang isa sa pang-ekonomiya, militar, transportasyon, kalusugan, relihiyon, kultura at iba pang mga aktibidades sa pagbuo ng bansa. Malapit nang mawala ang pagiging sikat ng mga Pilipino sa pagiging masahol na time manager. Tulad ng lahat ng iba pang mga first-world na bansa, dapat nating pahalagahan ang pagiging maagap at isagawa ang paggamit ng ating oras upang maging mas produktibo sa tahanan, paaralan at lugar ng trabaho.

Maraming paraan upang maging mahusay na time manager.Bilang pasimuno ng pagpapahalaga sa oras, naging ugali ko na ang pagsipot sa takdang oras sa aking mga pulong at programa. Bagamat bihirang mangyari ito, hiyang hiya ako kapag nahuhuli ako ng dating sa pulong kaya maaga pa lang ay may pasabi na ako kung maantala ang aking pagdating. Ayaw ko ng pulong na ang sinasabing oras ay sa pagitan ng alas 2 at alas 3 ng hapon. Dapat eksakto ang oras para magsikap ang tao na umalis ng mas maaga sa kanyang pinanggalingan. Ang aking sekretarya ay kabisado ang taktika kong pinapatupad na bente minutos kada pulong na kinopya ko kay Franklin Roosevelt. Ibig sabihin , kung may kausap ako ng alas 2, ang susunod ay alas 2:20, at ang susunod ay 2:40 ng hapon. Sa loob ng isang oras , nakakausap ko ang tatlong magkakaibang pangkat. Hindi ito mangyayari kung kada oras o kada trenta minutos ang agwat ng bawat pulong. Hindi rin ako nagpapatawag ng staff meeting ng lunes. Kawawa ang aking staff kung lunes ito gaganapin sapagkat ang kanilang sabado at linggo, imbes na makapagpahinga, ay inuubos nila sa paghahanda ng mga ulat at datos na pag-uusapan sa staff meeting ng lunes. Kaya naman miyerkules ang aking regular na staff meeting.

Nais kong iwan sa aking mga kababayan ang mabuting halimbawa ng isang pinuno na nirerespeto ang oras ng bawat isa. Nakakalungkot nga lamang sapagkat marami pa rin mga Pilipino, at kabilang na dito ang ilang mga pinuno, ang walang pagpapahalaga sa oras nila at sa oras ng ibang tao.

Kung gusto mong maging bahagi sa pagbabago ng ating lipunan, umpisahan mo sa pagiging mahusay na time manager ngayon 2022.

AUTHOR PROFILE