Default Thumbnail

Mahalagang elemento ang intensiyon sa Child Abuse

September 25, 2021 Magi Gunigundo 1426 views

Magi GunigundoHINDI lahat ng pagbubuhat ng kamay sa isang bata ay krimen na ng pang-aabuso sa bata sa ilalim ng Seksyon 10 (a) ng Batas Republika Blg. 7610 na tinuturing na “mala prohibita “ [ masama dahil utos ng patakaran],na kaiba sa “mala in se” [likas na masamang gawa tulad ng pagpatay at pagnanakaw]. Ayon sa isang desisyon ng Korte Suprema, kailangan maipapakita ng ebidensya , na mahigit sa makatuwirang duda, na ang layunin ng akusado sa kanyang pagbubuhat ng kamay ay para mabawasan, mawarak o mapababa ang halaga at dignidad ng biktimang bata bilang isang tao. Kung walang ganitong intensiyon ang akusado, maaari pa rin siyang maparusahan sa ilalim ng Revised Penal Code o RPC, hindi sa RA 7610 na mas mabigat ang parusa.

Noon gabi ng Mayo 11, 2002, ang magkapatid na Roldan at Jayson Dela Cruz (Jayson), kapwa menor de edad, ay sumali sa isang prusisyon sa pista ng Sto Nino sa Legaspi , Albay. Batay sa bersyon ng taga-usig, nang tumapat ang prusisyon sa harap ng bahay ni George Bongalon, ang anak niyang si Mary Ann Rose, menor de edad din, ay binato si Jayson at tinawag siyang “binabae”. Hinarap ni George sina Jayson at Roldan at tinawag silang mga “dayuhan” at “mga hayop”; pagkaraan ay sinuntok ni George sa likod ng katawan at sinampal ng likod ng kanyang kamay ang mukha ni Jayson.

Hindi kalaunan, nagtungo si George sa bahay ng mga dela Cruz at hinamon niya ng away si Rolando dela Cruz, ama ng magkapatid na lalake, ngunit hindi lumabas si Rolando. Dinala ni Rolando si Jayson sa Legazpi City Police Station at iniulat ang insidente. Pagkaraan nito, si Jayson ay ipinagamot sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Ang mga doktor ay naglabas ng dalawang sertipiko medikal na nagpapatunay na si Jayson ay nagtamo ng mga pasa sa katawan.

Sa kanyang panig naman, ipinaliwanag ni George na kinausap lamang niya sina Jayson at Roldan matapos magsumbong sa kanya ang kanyang menor de edad na mga anak na sina Mary Ann Rose at Cherrylyn, tungkol sa pagbato sa kanila ni Jayson at Roldan at kung paano sinunog ni Jayson ang buhok ni Cherrylyn. Pinabulaanan niya ang panlalait at paghahamon ng away sa mga dela Cruz. Nais lamang niyang pagsabihan ang tatay ng mga batang lalaki na lubayan ang pananakit sa kanyang mga anak na babae. Pinatotohanan ito ni Mary Ann Rose Bongalon at inilarawan ang kanyang tatay bilang isang mapagmahal at maalagang ama.

Hinatulan ng mababang hukuman si George Bongalon na makulong ng 6 na taon at isang araw hanggang 8 taon sa paglabag sa RA 7610. Sinang-ayunan ng Court of Appeals ang hatol na ito subalit binabaan ang parusa ng pagkakabilanggo sa apat na taon at dalawang buwan hanggang anim na taon at walong buwan at isang araw. Pinagbabayad din si George ng P5 libong piso bilang moral damages kay Jayson.

Batay sa RA 7610m ang mga paraan ng pang-aabuso sa bata ay sari –sari. Sa kabila nito, iisa lamang ang nangingibabaw na layunin ng mga ito: ang pababain, lapastanganin o warakin ang halaga at dangal ng isang bata bilang isang tao na miyembro ng ating lipunan.

Bagamat nagkapasa sa likod at mukha si Jayson, hindi ito maituturing na pang-aabuso sa bata sa loob ng RA 7610. Walang sapat na patunay na mayroon intensiyon si George na pabababain at wasakin ang pagkatao at dangal ni Jayson. Biglaan ang pangyayari at bunsod na ito ng kanyang pag-aalala at pagtatanggol sa kanyang anak na babaeng menor de edad na nakaranas ng pinsala sa mga kamay nina Jayson at Roldan. Sa pagkawala ng kanyang pagpipigil sa sarili, maliwanag na wala siyang hangarin na mapababa o warakin ang halaga at dignidad ng isang bata bilang isang tao na napakahalagang elemento sa krimen ng pang-aabuso sa bata sa ilalim ng RA 7610.

Kung walang paglabag sa RA 7610, anong krimen ang nilabag ni Bongalon? Sapagkat ang mga pasang tinamo ni Jayson ay nangailangan ng 5 hanggang 7 araw na gamutan, si Bongalon ay mananagot sa paglabag ng Art 266 (1) ng RPC o slight physical injuries na may parusa ng isa hanggang 30 araw na pagkabilanggo. Subalit dahil sinunog ni Jayson ang buhok ni Cherrlyn na menor de edad din, ang silakbo ng damdamin ni George ay isang bagay na nagpapababa ng parusa sa ilalim ng Art 13(6) ng RPC. Dahil dito , sampung araw na pagkabilanggo ang parusa ni George at pinagbabayad siya ng P5K danos. [GEORGE BONGALON v. PEOPLE OF THE PHILIPPINES, G.R. NO. 169533 ,March 20, 2013]

Makatwiran ang desisyong ito. Ang isang lalaking umawat lamang sa away ng mga magbabarkadang menor de edad ay kinasuhan ng paglabag sa RA 7610. Naitulak niya ang isang bata na nagkagalos sa tuhod at napahigpit ang kanyang hawak sa braso ng isa pang bata. Dahil sa doktrina ng Bongalon, slight physical injuries na lang ang haharapin kaso ng lalake.

AUTHOR PROFILE