Garcia

INSPIRATIONAL SPEECH

June 30, 2023 Christian D. Supnad 149 views

Para sa kabataan, nagbigay ng inspirational remarks sina Congresswoman Gila S. Garcia at Gov Joet S. Garcia (kanan) sa mga Iskolar ng Bataan sa ginanap na general assembly kahapon sa bayan ng Dinalupihan.