Pencil1

Happy birthday Mama Pencil!

October 4, 2021 People's Tonight 456 views

PencilMARAMI na tayong pinagsamahan sa loob at labas ng simbahan, marami na tayong pagsubok na kinaharap. Kaming mga anak mo ay lagi kang isinasama sa aming mga panalangin. We wish you a good health. We love you Mama Pencil. Happy birthday! Greetings from the Liturgical Arts Ministry & Team Periwinkle.

AUTHOR PROFILE