Default Thumbnail

Edukasyon masasalba ng ALS

April 30, 2022 People's Tonight 465 views

Adele GunigundoPALIWANAG ni Dr. Segundo E Romero na pagdating sa istratehiyang “distance learning” sa edukasyon na tugon ng DepEd sa COVID-19 pandemic, mahalaga ang tatlong elemento : hardware, software at peopleware.

Ang hardware, tulad ng mga tablet at laptop, ay balewala at walang silbi kung ang mga software nito ay mali-mali at malabnaw ang laman samantalang ang mga tao na gagamit nito tulad ng mga guro, estuduyante at magulang na bahagi ng peopleware, ay kulang ng kakayanan gamitin ang impormasyon hatid nito.

Ang ilang lungsod sa Kalakhang Maynila ay nagpamudmod ng libo-libong mga laptop para sa mga guro ng DepEd sa kani-kanilang lugar. Mainam ito para magkaroon ng tamang hardware sila . Pero hindi ito sapat. Wala tayong nababalitaan na kilos na nag-isponsora ng isang LGU ng training para sa mga guro na gagamit ng mga ito at lalong walang training na nilulunsad para sa mga magulang na gagabay sa kanilang mga anak sa pag-aaral sa sariling mga tahanan. Kahit ang mga kilalakong mga guro, magpasahanggang ngayon, ay naghihintay ng abiso kung paano sila magtuturo sa ilalim ng distance learning.

Nanganganay ang DepEd sa distance learning. Nangangapa sa dilim sa pagbuo ng mga gagawin. Pabaling baling, paru’t parito, at di mapakali. Nagkalekat- lekat tuloy ang paglulunsad nila ng palatuntunan sa TV dahil sa dami ng maling laman sa mga ipinalabas dito.

Ayon kay Carolina Guerrero, retiradong direktor ng Alternative Learning System (ALS) ng DepEd, hindi na dapat pang mag-imbento ng mga istratehiya at modelo ng pagtururo ang DepEd sapagkat mayroon naman magagamit agad na tuntungan sa distance learning- ang ALS.

Sa nakalipas na 20 taon, ang ALS lamang ang programa ng DepEd na mayroon ng nakatayo at umaandar na distance learning/ e-learning model na pangunahing modelo ng ALS sa mga karatig bansa sa Asya. Mayroon itong mabisang kurikulum, may buo ng “multi-media learning resources” para sa lahat ng uri ng mag-aaral, may iba ibang “learning methodologies” para maabot ang hindi naaabot, may makabago at orihinal na modelo ng kasanayan para sa mga guro at ibang tagapaghatid ng karunungan.

May hulmahan na magagamit ang Dep pEd. Hindi na sila dapat manganganay. Sasakay na lang at palalawakin at pararamihin ang ALS para sa pormal na edukasyon. ALS ang magsasalba sa edukasyon ng Pilipinas sa mga panahong ito.

Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, isinantabi ng DepEdang ALS na subok na ang bisa sa dami ba naman ng mga nabagong buhay ng mga taong nagtapos sa programang ito kabilang na ang isang senador ng Pilipinas. Lumalabas na ang pangunahing istratehiya ng DepEd ngayon ay utusan ang 900,000 titser na gumawa ng kanya- kanyang worksheets at ibubunton ang mga ito sa mga magulang, na karamihan ay hindi tapos ng hayskuk , upang sagutan ng mga anak nila. Pagkaraan sagutin, kukunan ng litrato at ipapadala sa Facebook ng titser.

Ang istratehiyang ito ay delikado. Walang nakalatag na mekanismo ng “quality assurance” sa mga worksheets na gawa ng mga guro. Walang nagrerepaso nito para maiwasto ang mga maling konteksto, ispeling, tanong at wika na akma sa unang wika ng mga mag-aaral sa ilalim ng konsepto ng Mother Tongue Based Multi-Lingual Education. Nanganganib ang mga estudyante na mali angmatutuhan nila sa mga worksheets na ito.

Dahil bago ang mga worksheets na ito , hindi pa napapatunayan ang bisa nito sa paghahatid ng karunungan na tatalima sa kurikulum sa K to 12. Hindi tulad ng mga guro ng ALS, walang karanasan ang 900,000 mga guro na umikot sa mga tahanan ng kanilang mga estudyante upang makausap ang mga magulang at mga estudyante upang magbigay ng gabay paano sagutinang mga worksheets.

Halos 68% ang ibinaba ng bilang ng nagpalista sa ALS ngayong 2020. 337,856 tao lang ang nag-enrolsa samantalang mahigit 800,000 tao ito noon 2019.

Patunay lang ito na sa kabila ng dinaranas na hirap ng ating mga kababaya , hindi nawawala ang tiwala sa palatuntunanng ALS bilang mabisang tagapaghatid ng pagkatuto.

International Literacy Day (ILD) sa Setyembre 8. Itinatanghal ng araw na ito ang kahalagahan ng pagkakatuto sa pagbilang at pagbasa na nagbibigay ng danga, sa tao, at maituturing ito na isang karapatang pantao at sandata laban sa kahirapan. Ang tema sa ILD 2020 ay ang pagtuturo at pagkatuto sa panahon ng COVID-19 krisis at sa susunod pang panahon. Ang pokus ng pagdiriwamg ay ang gampanin ng mga edukador sa magbabagong pamamaraan ng pagtuturo. Sa kontekstong, mahalaga ang ALS bilang palatuntunan ng pagkatuto ng mga kabataan at mga taong nasa tamang edad na pinagdamutan ng kapalaran na masali sa pormal na edukasyon.

Kung ang pamunuan ng Dep Ed ay mananatiling bihag ng baluktot na kaisipan na hindi akma sa pormal na edukasyon ang mga pamamaraan ng ALS sapagkat nalason sila ng maling akala na mahinang klase ito, ang iluluwal ng DepEd sa Oktubre ay hindi dekalidad na edukasyon. Sayang lang ang taon pampaaralan.

AUTHOR PROFILE