Ang Tulay Kawayan sa Valenzuela

January 15, 2022 Magi Gunigundo 909 views

Magi GunigundoMALAKING bahagi ng imprastraktura ng isang bansaang mga tulay na malawakang ginagamit upang tumawidsa mga ilog, lawa, talampas, at lambak na nagbibigay ngdaanan sa iba pang bahagi ng lupa. Ikinonekta ng mgatulay ang iba’t ibang mga lugar na kadalasang hindimararating sa madaling panahon. Dahil dito, guminhawaang paglalakbay , pagluluwas ng kalakal at pakikisalimuha sa lipunan. Kaya naman ang mga tulayay hindi basta-basta na lang ginagawa. Pinag-aaralanmaigi ang disenyo nito at mga materyales na gagamitinpara maging akma sa lawak ng ilog na tatawirin, angbigat ng mga sasakyan gagamit nito, ang epekto ng ulan ,malakas na hangin, baha at lindol.

Dati rati ang tulay ng mga sinaunang Griyego at Romano ay yari sa kahoy , lubid at bato. Buhay pa angSegovia aqueduct na ginawa ng mga Romano saEspanya. Ngayon, gamit pa rin ang geometriya, ang mgatulay ay yari na sa bakal, konkreto, kable at mahigpit napinapangalagaan ang mga ito ng regular na pagpipinturaat “coating and cathodic protection” para hindikalawangin at mawarak ang pundasyon ng mga tulaydahil sa araw araw na gamit.

Kapag ang isang tulay ay nasira o sinara, nagagambalaang buhay ng tao. Sumakit ang ulo ko ng una akongmahalal na Kinatawan ng Munisipyo ng Valenzuela noon 1998 pagkaraaan ipaliwanag sa akin ng DPWH nakailangan isarado ang Polo Bridge upang maitaas anglebel nito sapagkat nahaharang na ng tulay ang agos ngilog Polo. Kung hindi itataas ito , isang malaking bahalang at lulubog ang tulay, at maaaring mapigtas ito at lalong lalala ang problema dahil maghahagilap pa ngpondo para maipatayo muli ito. Kung hindi matutuloyang proyekto, ang pondo ng bayan ay ililipat sa ibangproyekto at hindi na ito madaling maibabalik. Sapagkatako ay naniniwala na ang isang goberyo ay dapatmaagap, sinang -ayunan ko ang proyekto. Nagdaos ngmga pulong upang ipabatid sa mga maaapektuhan saPolo na isasarado ang tulay ng isang taon upang ito ay maitaas ng lebel. Pagkaraan ng ilang buwan, ang mgamatatanda ng Polo ay humingi ng pulong sa akin sapagkat naiinip na sila sa tagal ng paggawa ng DPWH. Pinaliwanag naman ng DPWH na ang construction schedule ay nasusunod at maaaring mabuksan ang tulayng mas maaga pa sa takdang petsa. Laking tuwa ko ngginupit ko ang laso ng pagpapasinaya ng Polo Bridge noon 2000 kasama ang mga matatanda ng Polo na dati’ynamumula sa galit sa akin.

Kinailangan din isarado noon 2002 ang TullahanBridge sa Mac Arthur Hi-way na nagdurugtong saMalabon at Valenzuela sa tabi ng San Miguel Brewery. Mas matindi ang oposisyon sa proyekto. May mga nag-rally laban sa akin at kung anu-anong masasakit na salitaang nakasulat sa mga placard. Sa pulong na akingpinatawag, may mga doktor ang nagtaas pa ng boses at nanumbat pa na kung alam lang daw nilang ipapasaradoko ang Tullahan Bridge, baka hindi nila ako ibinoto. Wala naman silang maipakitang datos na mali ang pag-aaral ng DPWH na batayan ng pagpapatayo ng mas mataas na Tullahan Bridge para hindi nito maharang anghumahampas na agos ng ilog Tullahan. Nagkandabuholbuhol ang daloy ng trapik sa alternatibong ruta ng mgasasakyan. Pero lumipas ang panahon at natapos din angTullahan Bridge. Ang laki ng tuwa ko ng dumating siDPWH Sec Ebdane upang samahan ako sapagpapasinaya ng bagong Tullahan Bridge pagkaraan nghalos isang taon pagkakasara nito. Ngayon, kahit nagaano pa kalaki ang ilog Tullahan, hindi sumasagko satulay ang tubig baha.

Napabalita sa social media na pinapigtas ng mga maykapangyarihan sa Valenzuela ang “Tulay Kawayan” saBgy Ugong, na tawiran ng mga residente ng lugarpapunta sa Kalookan City para pumasok sa trabaho at eskwelahan, at mamalengke. Noon araw, yari sakawayan ang tulay ngunit dahil sa bayanihan ng mgaresidente at tulong na rin ng ilang mga politiko, napalitan na ng bakal at kable at semento ang tulay nadaanan ng tao para makatawid ng ilog Tullahan. Hindi maliwanag ang dahilan bakit ito pinigtas dahil ang isangtulay ay hindi naman nuisance per se. Kung delikado angkondisyon ng tulay dahil sa katandaan, di ba dapatkumpunihin ito imbes na pigtasin lang? Kung totoongtawiran ito ng mga tulak sa droga, di ba dapat magtalagang pulis sa ilalim ng tulay? Isa lang ang maliwanag, angbuhay ng mga residente ng lugar ay nagambala at angperwisyong ito ay bitbit nila hanggang Mayo 2022.

AUTHOR PROFILE